מחקר שבדק תוצאות של שלושה חודשים לאחר בטיפולי לייזר במטופלים מבוגרים אמבליופיים (עין עצלה) עם מיופיה (קוצר ראייה) והיפרופיה (רוחק ראייה)

מחקר רטרוספקטיבי שבו אספו מקרים של מטופלים שעברו ניתוחים להסרת משקפיים בלייזר בין השנים 2013 לבין 2017. עיניים עם אמבליופיה שימשו כקבוצת המחקר ועיניים ללא אמבליופיה שימוש כקוצת הביקורת. חדות הראייה המרוחקת ללא תיקון (UDVA), הרפרקציה המניפסט הסובייקטיבית וחדות הראייה למרחק המתוקן (CDVA) נבדקו כ-3 חודשים לאחר הניתוח.

סך הכל נכללו 323 עיניים של 164 מטופלים. כל החולים עברו טיפול בלאסיק (90.1%, 291 עיניים) או פי.אר.קיי (9.9%, 32 עיניים). שלושה חודשים לאחר הניתוח לא היה הבדל משמעותי סטטיסטי בין שתי קבוצות. אחוז העיניים שהשיגו UDVA של 20/20 ומעלה היה 16.9% (15 עיניים) בקבוצת האמבליופיה ו61.9% (52 עיניים) בקבוצת הביקורת. אחוז העיניים שהשתפרו שני קווים או יותר של CDVA היה 27.9% (24 עיניים) בקבוצת האמבליופיה ו- 6.2% (5 עיניים) בקבוצת הביקורת והבדל זה היה משמעותי סטטיסטי (P <.01). בקבוצת אמבליופיה, לא היה הבדל מובהק סטטיסטית ברפרקציה לאחר הניתוח בין העיניים עם הקוצר ראייה לעיניים עם רוחק ראייה באף נקודת זמן.

לסיכום, הסרת משקפיים בלייזר נמצא יעיל ובטוח בחולים מבוגרים עם אמבליופיה (עין עצלה)

לינק למאמר המלא.